متاسفم خانم! شما نمی توانید مادر شوید.

نگاه اول:

زن سکوت کرده بود‏ وقتی آب پاکی را روی دستش ریختند. تمام آرزوها پتک شد یکجا توی سرش. تمام طعنه ها بغض شد توی گلویش؛ مثل سنگ. دور باطل رفتن ها و نتیجه نگرفتن ها دیگر به پایان رسیده بود. تمام 8 سال گذشته را خلاصه کرد در چند ثانیه. سالن دور می زد دور سرش انگار… حرف ها، خاطره ها توی سرش …

نگاهش یخ زد روی لبخند پرستار کوچولویی که تقاطع چهره و انگشتش ترکیدن بغضش را به وقت دیگری موکول می کرد: “هیس“… سکوت دیگر تنها صدایی بود که تا ابد خودش را توی خانه به رخ می کشید. قدرتمندتر از صدایی که در گوش زن زنگ گرفته بود: "متاسفم خانم! شما نمی توانید مادر شوید."

 

نگاه دوم:

زن سکوت کرده بود‏ وقتی از آزمایشگاه بیرون می آمد. تمام آرزوها دوره شد یکجا توی سرش. تمام طعنه ها دود شد توی هوا. دور باطل رفتن ها و نتیجه نگرفتن ها دیگر به پایان رسیده بود. تمام 8 سال گذشته را خلاصه کرد در چند ثانیه…

 نگاهش خندید به لبخند پرستار کوچولویی که تقاطع چهره و انگشتش، خنده های مانده ته گلو را به وقت دیگری موکول می کرد: “هیس“… از حالا به بعد، فرصت زیاد بود برای خندیدن و خنده شنیدن. پیچیدن صدای بچه در خانه، حالا سهم او هم شده بود.

/ 2 نظر / 21 بازدید
Aref

زیباست...[گل]

sina

سلام مجدد انشاءالله به حق این ماه مبارک صاحب فرزند می شوید . نگران نباشید هر چه بیشتر نگران شوید کمتر تحریک می شوید. اول زیارت و دعا از خدا دوم مصرف دارو و غذاهای محرک برای شوهذتان سوم وارد کردن شوک به شوهرتان و دادن امیدواری برای مثبت بودن. این کاها هیکدام هزینه چندانی ندارد . من یه مقاله علمی و یه خاطره لاتین دارم ترجمه شده شاید گذاشتم توی وبم . حتما بخوانید . من نمیدانم اهل کدام شهر ایران هستید اما من از شهرهای جنوبی هستم و حرفهام فقط خواهرانه بود برای شما . چون احساس های مادرانه شما مرا بر آن داشت تا حقایقی را برایت بگویم . اگر داروهای محلی را خواستید به ایمیل من پیام بدهید تا سفارش کنم واستون تهیه کنند . هزینه چندانی ندارد اما به امتحانش و این همه احساس شما می ارزد.اما عقل حکم می کند هنوز وقت دارید . چون هیچ چیز برای خدا سخت نیست .من خیلی ها را دیدم بعد 17 تا 18 سال صبر کردند و بعد بچه دار شدند. نوع آب و هوای شما هم بی تاثیر نیست اگر در اب و هوای شمال باشید . و غذاهای و میوه ها ...و اب و هوای خشن می تواند تحریک کننده باشد.مزاج را می تواند سرد یا گرم کند به امید رسیدن شما به آرزوی مادری واقعی خودتون